In de kijker

Europese conferentie kleinschalige detentie op 10 april

Op 10 april organiseert De Huizen vzw in samenwerking met de FOD Justitie, de Vrije Universiteit Brussel en andere internationale partners een conferentie over kleinschalige vormen van detentie. Het doel is om een Europese beweging te starten. De conferentie gaat door aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Lees meer...

Dag van de lesgevers aan gedetineerden 27 maart

Op 27 maart organiseren VOCVO en alle pedagogische begeleidingsdiensten de dag van de lesgevers aan gedetineerden. Les geven aan gedetineerden: 'boeiend, een vak apart, veel extra uitdagingen, een heel eigen aanpak, meer dan de moeite waard'. Het zijn maar enkele van de vele omschrijvingen die lesgevers zelf geven aan deze opdracht. Een opdracht die ook een specifieke ondersteuning verdient. Op de dag van de lesgevers aan gedetineerden 2019 staan enkele prioriteiten geprogrammeerd die lesgevers eind 2018 zelf aangaven tijdens een bevraging naar hun ondersteuningsnoden. 

Lees meer...

Conferentie over digitale technologie in gevangenissen

De 'International Corrections & Prisons Association' organiseert van 2 tot 4 april 2019 een conferentie over het gebruik van digitale technologie in gevangenissen. De conferentie gaat door in Lissabon. Je kan zelf een presentatie indienen tot 15 december.

Lees meer...