In de kijker

Breng je stem uit voor het thema van de nationale dagen van de gevangenis 2018

Ook dit jaar organiseert de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen de 'Nationale dagen van de gevangenis'. Gedurende tien dagen zullen allerlei evenementen lopen die het brede publiek bewust maken van het leven achter de gevangenismuren. Ook Klasbak hielp vorig jaar mee aan twee evenementen. 
Dit jaar wordt een oproep gelanceerd om het thema te bepalen. Indien je ideeën hebt, kan je deze insturen via deze website.

Informaticaleraar getuigt over lessen in de gevangenis

Een informaticaleraar die computerlessen geeft aan twaalf gedetineerden in de gevangenis van Ieper getuigt in Het Nieuwsblad over zijn ervaringen. Hij vindt het een apart gevoel om aan gedetineerden les te geven: 'Het is een uitdaging om gevangenen nieuwe toekomstperspectieven te geven via een opleiding informatica. Dat is ook de reden waarom ik de opdracht aanvaard heb.' Daarnaast bespreekt hij ook de specifieke gevangeniscontext: 'Alleen al om binnen te geraken is het een helse tocht. Ik moet mij telkens aanmelden. Ik passeer zelf via een metaaldetector en meerdere sluizen voor ik in het leslokaal geraak... De computers in het leslokaal zijn superbeveiligd. Er is geen internet, de pc's kunnen geen USB lezen en de configuratie-instellingen kunnen niet gewijzigd worden.'

Lees meer...

De impact van personeelsstakingen op het onderwijsaanbod in de gevangenis

Paul Cordy (N-VA) bevroeg minister Hilde Crevits over de impact van de stakingen van het penitentiair personeel op het onderwijsaanbod. In februari waren er stakingsdagen en stiptheidsacties die een impact hadden op het activiteitenaanbod voor gedetineerden. Minister Crevits antwoordde regelmatig overleg te houden met de minister van Welzijn en de minister van Justitie. Zij zijn overtuigd van het belang dat het aanbod moet blijven plaatshebben. 

Lees meer...

Studenten van de KU Leuven en de gevangenis van Leuven Centraal overhandigen visietekst aan minister van Justitie

Dit academiejaar doceerde de KU Leuven het vak 'Gevangenisstraf als doorleefde realiteit'. Twaalf van de 24 deelnemende studenten waren gedetineerd, de andere twaalf studeerden theologie, filosofie of criminologie. Tijdens de lessen werd gereflecteerd over de ethiek van het straffen. Tijdens deze lessen stelden de studenten gezamenlijk een document op waarin ze ethische reflecties over gevangenisstraffen neerschreven. Ze overhandigden deze tekst aan de minister van Justitie.

Lees meer...

Europees comité ter preventie van foltering publiceert rapport over België

In 2017 bracht het Europees comité ter preventie van foltering een bezoek aan België. Het comité bezocht verschillende gevangenissen en was positief over de opening van de forensisch psychiatrische centra in België en de materiële condities in de nieuwe gevangenissen zoals deze van Leuze-en-Hainaut. Het comité uitte zich negatief over de aanslepende overbevolking, het gebrek aan een minimum dienstverlening tijdens stakingen en een gebrek aan activiteiten buiten de cel. De invoering van het individueel detentieplan moet ervoor zorgen dat gedetineerden doorheen hun detentie aan activiteiten kunnen deelnemen. Bovendien benadrukt het comité dat deze activiteiten heel wat positieve effecten hebben op het detentieklimaat zoals minder spanningen, frustraties en geweld.

Lees meer...