In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Mediawijsheid anno 2019. Nog werk aan de winkel, zowel binnen als buiten de muren.

Eén van de vijf speerpunten waar Klasbak aandacht aan besteedt in het memorandum 2019, is de digitale inclusie van gedetineerden. Want digitale inclusie leidt tot sociale inclusie. De detentietijd zou voor velen het moment bij uitstek kunnen zijn om de digitale skills te verkennen en te werken aan mediawijsheid met het oog op re-integratie. De overheid zet reeds sterk in op digitale geletterdheid buiten de muren. Binnen de muren is dit niet het geval. Op deze manier ontzegt men de gedetineerden veel (leer)kansen en bemoeilijkt het de rehabilitatie en re-integratie die op hen wacht na de detentietijd. Maar ook wanneer we kijken naar welzijnsorganisaties buiten de muren, zien we dat de nodige uitdagingen wachten op het vlak van de integratie van mediawijsheid.

Voor organisaties die bezig zijn met welzijn buiten de muren is het geen evidentie om mediawijsheid te integreren in hun eigen werking en aan te brengen bij hun cliënten. Vaak missen de medewerkers zelf nog de nodige bagage. Er is bijvoorbeeld ook nood aan een centraal aanspreekpunt dat externe expertise kan aanleveren. Deze experten kunnen het thema ‘digitale mediawijsheid’ vertalen naar de alledaagse situatie binnen deze welzijnsorganisaties. Zij kunnen ervoor zorgen dat ‘lokale experten’ door de bomen van ‘mediawijze informatie’ het bos blijven zien.

In de volgende beleidsnota van de minister van Welzijn zou mediawijsheid expliciet opgenomen moeten worden. Hiermee zou het thema ook binnen het beleidsdomein Welzijn een plaats krijgen, naast de aandacht die het nu al krijgt in de plannen van de huidige ministers van Media en Onderwijs. Ook hogescholen en universiteiten kunnen dit ondersteunen door het thema mediawijsheid voor kwetsbare groepen hoger op hun agenda te plaatsen.

Gelijkaardige uitdagingen dus om aan te pakken, zowel binnen als buiten de muren!

Het volledige artikel rond mediawijsheid gepubliceerd door Sociaal.net, kan je hier lezen.