In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Brug Binnen Buiten. Vervolgonderzoek naar de meerwaarde van vrijwilligers en sociale professionals in de ondersteuning van ex-gedetineerden.

Na een behoeftenonderzoek bij de gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen en het project Brug Binnen Buiten, wordt in een vervolgonderzoek de meerwaarde van de inzet van vrijwilligers en social professionals bij de ondersteuning van gedetineerden bij hun vrijlating onder de loep genomen.

Het beleidsteam van de gevangenis van Antwerpen besliste reeds in 2011 dat het om zijn opdracht goed te kunnen vervullen een beter zicht wilde hebben op de noden van gedetineerden. Samen met de VUB organiseerde het een behoefteonderzoek op maat van de gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen.

Dit behoeftenonderzoek, in combinatie met het van start gaan van het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2013), dat er o.a. voor zorgde dat in alle Vlaamse gevangenissen beleidsteams Hulp- en Dienstverlening werden opgericht die per 30 maanden een actieplan moeten opmaken, én de focus van CAW Antwerpen op het krachtgerichte en netwerkversterkende, leidden tot het project ‘Brug Binnen Buiten’.

De hoofddoelstelling van het project Brug Binnen Buiten was de duurzame re-integratie van ex-gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen, via een verbeterde levenskwaliteit en hogere participatie in de samenleving. In dit project werden ondersteuningsnoden van ex-gedetineerden bij vrij gaan onderzocht en werden vrijwilligers van CAW Antwerpen ingezet om gedetineerden te ondersteunen na vrijlating. De resultaten vind je terug in dit onderzoeksrapport.

Twee jaar na het eerste onderzoek gebeurde een vervolgonderzoek (september 2018 - maart 2019) met als centrale vraag; wat is nu precies de meerwaarde van (de aanpak van) dit project voor de ex-gedetineerden en wat is de rol van de vrijwilligers en de social professional daarin? Uit het onderzoek blijkt die meerwaarde bijzonder groot te zijn en lijkt de kern te zitten in het feit dat het net een vrijwilliger is (en geen professional), die de ondersteuning aanbiedt.

Gedetailleerde inzichten en  de resultaten kan je nu lezen in het vervolgrapport

 

Ondertussen loopt de werving van een volgende pool vrijwilligers Brug Binnen Buiten die eind september zal opstarten. Ben je van Antwerpen en heb je interesse? Hier vind je alle info.