De Chaos(s)temmer

De Chaos(s)temmer biedt een houvast en ondersteuning aan zorgactoren die omgaan met complexe situaties en/of psychische problemen, dit om deskundigheid en draagkracht van zorgactoren en hulpverleners te vergroten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de zorg of hulpverlening. Ze bieden vormingn aan, verschillende werkinstrumenten, intervisies, ...

De Chaos(s)temmer draagt de herstelgedachte hoog in het vaandel. Herstel verwijst naar het persoonlijke proces van mensen met psychische kwetsbaarheid waarin zij de draad weer oppakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud geven. Het doel is bereikt als hulpverleners en zorgactoren deze ‘herstel-bril’ aanhouden: dat we streven naar maximale keuzevrijheid en autonomie van cliënten, patiënten, bewoners, vrienden,…

De Chaos(s)temmer omvat vier grote pijlers:

1. Vorming: Een  4-daagse cursus voor eerstelijnsmedewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen, zorgkundigen,…). Een  2,5-daagse vormingscursus voor de verantwoordelijken, coördinatoren, maatschappelijk werkers,… Dit volgens het principe van coach the coach.

2. Werkinstrumenten, die tijdens de vorming aan bod kunnen komen: Observatielijst voor eerstelijnsmedewerkers Signaalkaart voor middenkaderleden Afsprakennota

3. Intervisie

4. Deze website, zodat vergaarde informatie geborgen blijft, toegankelijk is en geüpdatet wordt.

De Chaos(s)temmer beoogt:

1. Actuele en kwaliteitsvolle informatie over psychische aandoeningen aan te bieden, die zeer toegankelijk en op maat is.                                            

2. Concrete richtlijnen aan te bieden. Geen ultieme gouden tips, wel handvatten.

3. Het perspectief van de cliënt beter te begrijpen: door duiding van de ziekte, door getuigenissen van ervaringsdeskundigen, door onbevooroordeeld te leren kijken, door een holistische kijk en niet enkel een taakgerichte focus.

4. Communicatievaardigheden aan te scherpen en deze bewust in te zetten.

5. Observatievaardigheden aan te scherpen en de signaalfunctie te benadrukken.

6. Het faciliteren van de samenwerking met andere zorgactoren om zo het netwerk te versterken rondom de cliënt, patiënt, bewoners, familie,…

 

Voor meer informatie, interessante links en cursusmateriaal, zie de website van Chaos(s)temmer.