Trefdag Moderator: 'Met het oog op het slachtoffer'

Moderator organiseert een trefdag 'Met het oog op het slachtoffer', forum voor herstelrecht en bemiddeling, op 24 november 2016.

Met het oog op het slachtoffer: Trefdag voor alle geïnteresseerden binnen justitie, hulpverlening en bemiddeling

Datum: donderdag 24 november 2016

Locatie: Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven), Diestsepoort 6 -3000 Leuven

Op 24 november 2016 organiseren Moderator en de HCA-diensten hun jaarlijkse trefdag voor alle geïnteresseerden binnen justitie, hulpverlening en bemiddeling. Het thema voor deze trefdag is de Europese richtlijn voor slachtoffers (2012). Dit instrument is een mijlpaal in de zorg voor slachtoffers en het geeft ons een uitgelezen kans om stil te staan bij de implicaties ervan voor alle sectoren die zich bezighouden met de zorg voor slachtoffers: politie, magistratuur, justitiehuizen, hulpverlening, advocatuur, bemiddelaars en alle andere diensten of personen nauw betrokken bij het onthaal, de hulp en de zorg aan slachtoffers! Het herstelrechtelijk werkveld wil deze kans aangrijpen om rond een aantal belangrijke thema’s uit de richtlijn in dialoog te gaan met justitie en hulpverlening.

De trefdag is opgebouwd rond 4 grote thema’s die voortvloeien uit de richtlijn: (1) de zorg voor kwetsbare groepen van slachtoffers, (2) het streven naar een integraal slachtofferbeleid, (3) informatie, communicatie en participatie, en (4) de aandacht voor het slachtoffer buiten het klassieke strafrechtelijk kader. Rond deze thema’s hoopt Moderator je te mogen ontmoeten op 24 november 2016. Verdere informatie rond het programma en inschrijving volgt in september. Save the date!