Nieuw voorstel tegen de overbevolking in de gevangenissen: een week in de cel, een week thuis

Minister van Justitie Geens probeert het aantal gedetineerden onder de 10 000 te krijgen. Hij poogt daarmee de overbevolking en de werklast van het gevangenispersoneel aan te pakken. Vorige week bracht hij het voorstel naar buiten om bepaalde categorieën van veroordeelde gedetineerden één week op twee penitentiair verlof te geven. 

Vanuit verschillende hoeken komen er reeds vragen over de haalbaarheid en effectiviteit van het voorstel. De Belgische afdeling van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen stelt zich onder andere de vraag hoe de arbeid en opleidingen voor deze gedetineerden zullen geregeld worden. De Standaard bericht over de vrees van het ACOD dat het voorstel de werkdruk van het personeel eerder zal verhogen aangezien er wekelijks een groep gedetineerden zal vertrekken en opnieuw binnenkomen. Daarnaast worden er in de Franstalige media verschillende juridische vragen opgeworpen.