Week van de Geletterdheid van 8 tot 14 september

Van 8 tot 14 september vindt de Week van de Geletterdheid plaats. Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft. 

Geletterd zijn is een troef. Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te kunnen functioneren en te participeren. Dat wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en overweg kunnen met de computer en media. Ook in de gevangenissen is laaggeletterdheid een actueel thema en worden er inspanningen geleverd om laaggeletterdheid aan te pakken.

De Week van de Geletterdheid informeert het brede publiek, specifieke doelgroepen en politici over (laag) geletterdheid in Vlaanderen. Daarnaast is het de bedoeling het brede publiek te sensibiliseren en het probleem aan te pakken.

Wil je met je organisatie iets doen rond geletterdheid? Bekijk dan zeker deze inspiratiepakketten

Meer informatie vind je op de website van de Week van de Geletterdheid en de Vocvo-website of in het magazine TROEF.