Europa tikt België op de vingers voor het gebrek aan minimale dienstverlening in gevangenissen

Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing publiceert een hoogst uitzonderlijke openbare verklaring betreffende België. Het gebrek aan minimale dienstverlening tijdens collectieve stakingsacties baart het Comité ernstige zorgen: 'Het comité heeft de afgelopen 27 jaar veel bezoeken aan de 47 lidstaten van de Raad van Europa uitgevoerd en nooit eerder heeft het een vergelijkbaar fenomeen waargenomen, zowel qua omvang als voor wat betreft de risico's die er aan verbonden zijn'. 

Het comité is bijzonder scherp en beschrijft hoe ze al 12 jaar haar bezorgdheid uit over de desastreuze gevolgen van collectieve stakingsacties in de Belgische gevangenissen. Ze dringt bij de Belgische autoriteiten aan om een gegarandeerde dienstverlening in te voeren zodat de basisrechten van gedetineerden worden gerespecteerd, ook tijdens stakingsacties. Volgens het comité vloeit dit voort uit: 'de directe verantwoordelijkheid van de staat tegenover iedere persoon die door diezelfde staat van zijn vrijheid is beroofd, en uit het fundamentele beginsel dat een gebrek aan middelen geen rechtvaardiging kan zijn voor detentieomstandigheden die de rechten van gedetineerden schenden.'

Het volledige rapport kan u hier raadplegen.