Schrijf je nu in voor de opleiding 'Omgaan met armoede en sociale uitsluiting'

In oktober organiseert Vocvo in samenwerking met De Link vzw een opleiding voor lesgevers van de basiseducatie: 'Omgaan met armoede en sociale uitsluiting'. De opleiding richt zich tot alle lesgevers die werken met mensen in armoede. 

De leerplandoelen uit de module 'Omgaan met armoede en sociale uitsluiting' vormen het vertrekpunt. De vorming wordt ervaringsgericht aangepakt, aangevuld met inzichten over uitsluitingsmechanismen op micro-, meso- en macroniveau en de effecten daarvan op leven in armoede.

De deelnemers doorlopen een leerproces dat emancipatorisch en krachtgericht is. 

De vorming gaat door op 3, 12 en 24 oktober.

Hebt je interesse in deze opleiding? Klik hier voor meer informatie.