'Ook gevangenen terug naar school', Klasbak sprak met Het Laatste Nieuws over e-learning

Op 2 september publiceerde Het Laatste Nieuws een artikel over e-learning met reacties van Klasbak:

Sinds de opstart van Prison Cloud volgden de gedetineerden al ruim 5.900 cursussen vanuit hun cel. Maar er is ook kritiek: "Veel lessen geven geen recht op een certificaat, en dat hebben gedetineerden écht nodig om op hun cv te zetten."

Prison Cloud is in de drie nieuwe gevangenissen van Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne - met alle drie plaats voor 312 gevangene- sinds 2014 operationeel en werpt zijn vruchten af. Niet alleen kunnen gevangenen er dankzij het systeem (gecontroleerd) telefoneren vanuit hun cel, films en games huren en tv-kijken. Ze hebben vooral ook 5.958 online cursussen gevolgd. Van de in totaal 250 beschikbare lesmodules zijn de taallessen Frans, Nederlands en Engels het meest populair. Heel veel gedetineerden volgen ook cursussen sollicitatietechnieken. Alle cursussen die met het zoeken van een job te maken hebben samengeteld, werden 148 keer gevolgd. Daarnaast zijn gevangenen blijkbaar zeer gericht op zoek naar kennis en kunde die hen na hun vrijlating misschien wel aan een job kunnen helpen en ook cursussen over gedrag en emoties blijken in trek.

"Onderwijs aan gevangenen levert heel wat voordelen op", zegt professor Liesbeth De Donder (VUB), die ook voorzitter is van Klasbak (Kenniscentrum Leren en Detentie). "Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat gedetineerden die tijdens hun detentieperiode een cursus volgden 13% méér kans hebben op tewerkstelling na vrijlating én 43% minder kans hebben om te recidiveren."

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) blijkt dan weer dat ondanks begeleiding door de VDAB tijdens en na de tijd in de gevangenis amper 37% van de ex-gedetineerden na een jaar een job heeft. "Niet zelden merken we dat gedetineerden de gevangenis verlaten met kansen die ze voordien nooit hebben kunnen grijpen", zegt minister Geens. 

Toch is er ook kritiek op de werking van Prison Cloud. "Veel cursussen geven geen recht op een certificaat, en dat hebben gedetineerden écht nodig", zegt Dorien Brosens (VUB). "Bovendien vereist Prison Cloud zelfstudie, wat niet altijd eenvoudig is."

Al een jaar zijn in de gevangenis van Brugge alle activiteiten afgeschaft door een gebrek aan personeel. De gevangenen hebben ter compensatie wel een extra wandeling gekregen, maar cursussen volgen is niet meer mogelijk. De heropstart is voorlopig voorzien op 1 januari 2018, maar eerst volgt in oktober nog een evaluatie.