Klasbak schrijft opiniestuk over recht op educatie in de gevangenis

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar schreef Liesbeth De Donder, voorzitter van Klasbak, een opiniestuk over de afschaffing van de activiteiten in de gevangenis van Brugge: 'Er zijn vele organisaties aanwezig in de gevangenis, mét een kwalitatief aanbod. Geef hen de toegang en ruimte om hun cursussen te kunnen organiseren. Het is van uiterst belang dat gedetineerden hun detentietijd zinvol kunnen invullen. De activiteiten dragen bij tot een leefbaar klimaat binnen de gevangenissen en bereiden gedetineerden voor op hun re-integratie. En daar wint iedereen bij, de (ex) gedetineerde, zijn familie én de samenleving.'

 Klik hier om het volledige artikel te lezen.