Vorming informatiedeling en beroepsgeheim voor hulp- en dienstverleners

Op 19 oktober organiseert de Vlaamse Gemeenschap een vorming over informatiedeling en beroepsgeheim voor hulp- en dienstverleners. De vorming biedt antwoorden op complexe vragen over het delen van informatie van cliënten. 

 Inschrijven kan tot 9 oktober.

Hebt u interesse? Klik hier voor meer informatie.