De WEVO brochure van het najaar 2017 is gepubliceerd

De WEVO is de Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde Commissie. De Gemengde Commissie maakt het beleid en volgt de ontwikkelingen op met betrekking tot de hulp- en dienstverlening in de gevangenissen. De brochure geeft een overzicht van alle vormings- en ondersteuningsinitiatieven die de WEVO organiseert. 

Klik hier om de brochure te lezen.