Onderzoek in de kijker

Elke schooljaar voeren studenten onderzoek naar educatie in detentie. Klasbak bundelt dit onderzoek op de website. De komende weken zetten de bakberichten het onderzoek in de kijker. 

Van Steenbergen Joline onderzocht wat de installatie van Prison Cloud betekent voor de hulp- en dienstverlening in detentie in relatie tot re-integratie. Ze concludeert dat gedetineerden algemeen positief staan tegenover Prison Cloud. Gedetineerden maakten ook enkele kanttekeningen. Prison Cloud speelt op sommige vlakken immers een dubbele rol en houdt ook een risico in op een afzwakking van de hulp- en dienstverlening. Prison Cloud kan het hulp- en dienstverleningsaanbod ondersteunen maar niet vervangen. 

 Klik hier om de volledige thesis te lezen.