Cultuursensitief werken voor medewerkers van de hulp- en dienstverlening

Op 11 december organiseren Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel een vorming rond cultuursensitief werken voor hulp- en dienstverleners in de gevangenis.

De gevangenispopulatie wordt met de jaren meer divers. Bijna de helft van de gedetineerden (44%) is van buitenlandse afkomst. In 2016 waren er meer dan 130 nationaliteiten opgesloten in de Belgische gevangenissen. De toenemende diversiteit daagt uit om cultuursensitief te werken. Deze opleiding bevordert cultuurgevoeligheid en leert je cultuur vanuit een dynamische en genuanceerd blik te benaderen.

Klik hier voor meer informatie.