Herwerking European Prison Rules

De Raad van Europa herwerkt momenteel de 'European Prison Rules'. Dit zijn Europese richtlijnen die het leven in de gevangenis organiseren. Deze regels benadrukken onder andere het belang van educatie in detentie. Zo moet elke gevangenis ernaar streven om alle gedetineerden toegang te geven tot het educatieve aanbod en moet men voldoende aandacht besteden aan laaggeletterdheid en educatie van jonge gedetineerden.