Invoering minimale dienstverlening gevangenissen

Op 28 november debatteerde het Parlement over de invoering van de minimale dienstverlening bij stakingen in gevangenissen. Dit voorstel staat uitgewerkt in een nieuw wetsvoorstel dat ook een deontologisch code wil invoeren voor het gevangenispersoneel. Directeur-Generaal van het gevangeniswezen Rudy Van de Voorde besprak het voorstel op Radio 1. Klik hier om het interview te beluisteren.