INside stories

Verslag trefdag 'Leren vergroot kansen'

Op 18 mei organiseerden Vocvo en het departement Onderwijs en Vorming de trefdag 'Leren vergroot kansen'. Het thema van de trefdag was het versterken van (laaggeletterde) volwassenen in kansarmoede. Ook in de gevangenis komen we regelmatig in contact met mensen in kansarmoede. Daarom waren er twee workshops over het vergroten van kansen in de gevangenis: een workshop over het project 'Learning Inside Out' (LIO) en een workshops over de werking van de G-coach in de gevangenis. 

Learning inside out

Dit project is een samenwerking tussen Vocvo en Leerwinkel West-Vlaanderen waarbij men op een individuele en laagdrempelige manier leervragen van gedetineerden behandelt. Het doel is om deze leertrajecten ook na detentie verder te zetten.

De leerloopbaanbegeleiders van Leerwinkel West-Vlaanderen zijn werkzaam in de gevangenissen van Ieper, Brugge en Ruiselede en brengen het aanbod van de Leerwinkel in de gevangenis. Dit betekent dat ze gedetineerden met leervragen informeren en oriënteren. In sommige gevallen nemen ze ook de begeleiding op. De meeste gedetineerden hebben vragen over studierichtingen, het opleidingsaanbod voor volwassenen, het diploma secundair onderwijs en mogelijkheden voor diplomagelijkschakeling.

De leerloopbaanbegeleiders maken samen met de gedetineerden een plan op. Hierbij hanteren ze een holistische aanpak. Zo houden ze bijvoorbeeld rekening met de financiële situatie van de persoon. Bij de opstelling van het plan betrekken ze verschillende partners zoals de PSD, JWW en de opleidingsverstrekkers. Samen bekijken ze welke stappen gedetineerden kunnen zetten tijdens hun detentie en of ze uitgaansvergunningen kunnen verkrijgen voor lessen of voorbereidingen buiten de muren. Van zodra de persoon de gevangenis verlaat, zorgt de leerloopbaanbegeleider voor een warme overdracht buiten de gevangenis. Zo vergezellen ze de ex-gedetineerde tijdens het eerste gesprek in de Leerwinkel buiten de muren of helpen ze bij de inschrijving in een CVO.

Naast de individuele begeleiding, organiseert Leerwinkel ook groepssessies waarin ze veelvoorkomende vragen beantwoorden. Zo organiseerde ze een sessie over het behalen van een diploma secundair onderwijs.

De geletterdheidscoach in de gevangenis van Hoogstraten

De centra voor Basiseducatie zetten sterk in op geletterdheid, ook in de gevangenissen. In 2010 startten ze in de gevangenis van Hoogstraten een ESF project om gedetineerden te ondersteunen die een VDAB opleiding volgden. De coach kon de ondersteuning afstemmen op de specifieke leernoden van de personen in opleiding. Wanneer een gedetineerde bijvoorbeeld de opleiding metser volgde, gaf de coach tijdens de praktijkoefeningen ondersteuning bij het maken van berekeningen. De leernoden verschilden afhankelijk van de opleidingen. Bij de opleidingen mester, stukadoor, schilder en elektriciteit was er dikwijls nood aan ondersteuning bij rekenen. Voor de opleiding automechanica bood men ondersteuning voor ICT en NT1. Bij opleiding elektriciteit ondersteunde men via tips over ‘leren leren’.

Hoewel gedetineerden deze ondersteuning als waardevol ervaarden, loopt het project intussen niet meer in de gevangenis van Hoogstraten.