INside stories

Knack publiceert artikel over participatie van buitenlandse gedetineerden

Op 15 juni publiceerde Knack een artikel over de participatie van buitenlandse gedetineerden aan hulp- en dienstverleningsactiviteiten. Dorien Brosens, VUB promotor van het onderzoek, vertelt dat de lage participatie een goede re├»ntegratie belemmert. Bovendien kan participatie aan de activiteiten leiden tot betere contacten tussen gedetineerden en personeel. Naast de taalcursussen Nederlands voor anderstaligen, hopen de onderzoekers dat het beleidsniveau inzet op een participatiecultuur in de gevangenissen. 

 Klik hier om het volledige artikel te lezen.