Projecten

 

FREE

Facilitating the Reintegration of ex-offenders into society by Enhancing Employment.
FREE is een Grundtvig-leerpartnerschap met partnerorganisaties uit Finland, Polen, Frankrijk en België (CVO Antwerpen). Met FREE willen de partners het re-integratieproces van gedetineerden in de maatschappij bekijken en mogelijke oplossingen aanreiken om dit proces te stimuleren.
Meer info vind je in de projectfiche.
Marty Hayen
Onderwijscoördinator gevangenis Antwerpen
Tel. 03 206 11 14
Begijnenstraat 42 | 2000 Antwerpen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.vol-ant.be
Sleutelfiguren In dit project in de gevangenis van Merksplas worden per paviljoen twee ‘sleutelfiguren’ voor het onderwijs aangesteld. Dit zijn PBA’s die het onderwijs mee zullen uitdragen. De sleutelfiguren zijn een soort van ambassadeurs of schakelfiguren tussen het personeel (>400 PBA’s) en de onderwijscoördinator.
Meer info vind je in de projectfiche

Karen Delespaul
Consortium volwassenenonderwijs De Rank
014 579615

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IN & OUT

IN & OUT is een Grundtvig leerpartnerschap (2011-2013) waar de deelnemende instellingen hun ervaringen willen uitwisselen op het vlak van onderwijs en –arbeidstoeleiding binnen de gevangenismuren. Taxandria CVO Turnhout is de Vlaamse partner in dit leerpartnerschap.

Meer info vind je in de projectfiche.

Gert Hurkmans

Directeur Taxandria CVO Turnhout

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+3214470511

Open leren in de gevangenis van Antwerpen

In de gevangenis van Antwerpen hebben consortium vol-ant en CVO Antwerpen de handen in elkaar geslagen om in samenwerking met de gevangenispartners een uniek open leercentrum in te richten. In dit open leercentrum wordt een aanbod gecombineerd onderwijs ingericht (combinatie afstandsonderwijs en contactonderwijs).

Meer info vind je in de projectfiche.

Marty Hayen
Onderwijscoördinator gevangenis Antwerpen
Tel. 03 206 11 14
Begijnenstraat 42 | 2000 Antwerpen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.vol-ant.be

FEFI

Formal Education for Female Inmates (FEFI) is een Europees project gesubsidieerd door Grundtvig. Het project loopt gedurende twee jaar (2013-2015) en heeft als doel aanbevelingen te doen en mogelijkheden te onderzoeken om het onderwijsaanbod voor vrouwelijke gedetineerden te verbeteren, met het oog op een betere re-integratie na detentie. 

Meer informatie vind je in de projectfiche.

Dimitri Lermytte

Consortium volwassenenonderwijs Webros

T 050 40 70 61

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Little Stories,

great hopes

Little stories, great hopes is een Grundtvig-leerpartnerschap dat liep van 2008 tot 2010. Het project wil, door middel van een autobiografische oefening in de strafinrichtingen, de gedetineerde aanzetten om na te denken over zijn – of haar - verleden.

Meer informatie vind je in de projectfiche.

Gert Hurkmans

Directeur Taxandria CVO Turnhout

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

+3214470511

 

M_TIPE

M_TIPE is een Grundtvig-leerpartnerschap dat loopt van 2013 tot 2015. Het doel van het project is het uitwisselen van ideeën en ervaringen over de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten in de gevangenis.

Meer informatie vind je op de projectwebsite.

Gert Hurkmans

Directeur Taxandria CVO Turnhout

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

003214470511

Muren worden deuren

Het ESF-project Muren worden Deuren is een pilootproject in het Penitentiair Complex Brugge (PCB) dat met steun van Europa (ESF) werd goedgekeurd. Het project heeft als doel een geheel van onderwijsmethodieken, tools en instrumenten te ontwikkelen die hulp- en dienstverleners in staat moeten stellen om gedetineerden te oriënteren en begeleiden bij het maken van gepaste keuzes binnen het opleidings- of onderwijsaanbod in de gevangenis en hen te begeleiden bij het doorlopen van geïntegreerde leertrajecten, met certificering als finaliteit, waardoor meer realistische kansen op tewerkstelling bij vrijlating ontstaan.

Meer informatie vind je op de projectfiche.

Bea Van Imschoot

Consortium volwassenenonderwijs Webros

T 050 40 70 61
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klasondersteuning van cursisten SLO in de gevangenis van Mechelen

Leerkrachten van CVO Crescendo geven al meerdere jaren les in de gevangenis van Mechelen. De samenwerking met de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) van het CVO was dus een logisch gevolg.

In het kader van hun stage wil men de cursisten SLO kennis laten maken met de specifieke onderwijssetting in de gevangenis. Hiervoor werd gewerkt aan een stageopdracht rond klasbegeleiding in de gevangenis. 

Meer informatie vind je in de projectfiche.

Hilde Deputter

Onderwijscoördinator gevangenis Mechelen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.