Het wettelijk kader rond onderwijs aan gedetineerden is zeer breed. De belangrijkste bronnen voor België zijn op nationaal niveau gesitueerd. Toch speelt ook internationale wetgeving een belangrijke rol.

Overzicht

INTERNATIONAAL

 NATIONAAL

 BELEID NATIONAAL