Recommendation R(89)12 on Education in Prison (1989)

De Raad van Europa doet in R(89)12 17 aanbevelingen aan de lidstaten met betrekking tot onderwijs en opleiding in de gevangenis. Deze aanbeveling heeft geleid tot de oprichting van de European Prison Education Association (EPEA).   


Lees hier R(89)12 volledig