In de kijker

Invoering overlegorgaan gevangenissen

Op 4 september 2018 publiceerde het Staatsblad een koninklijk besluit over overlegorganen in gevangenissen. Hiermee wordt artikel 7 van de Basiswet in uitvoering gebracht. Door middel van een overlegorgaan krijgen gedetineerden inspraak in aangelegenheden van algemeen belang (zoals het activiteitenaanbod, kantinelijst, bezoekregeling,...).

Lees meer...

EPEA conferentie van 12-16 juni 2019 in Dublin

De European Prison Education Association organiseert haar zeventiende conferentie. Deze gaat door in Dublin van 12 tot 16 juni 2019. Meer informatie volgt snel.

13 oktober internationale dag voor gevangeniseducatie

Op 13 oktober gaat de internationale dag voor gevangeniseducatie door. Op deze dag brengt de European Prison Education Association (EPEA) gevangeniseducatie onder de aandacht en maken we van leren in detentie een prioriteit.

EPEA moedigt jullie aan om die dag evenementen te organiseren en zo kans te maken op een gratis deelname aan de volgende EPEA conferentie. Meer informatie kan je lezen in de EPEA nieuwsbrief.

WEVO-opleiding 15 oktober: Vorming informatiedeling en beroepsgeheim

Op 15 oktober organiseert de WEVO een opleiding over informatiedeling en beroepsgeheim voor hulp- en dienstverleners in de gevangenis. De opleiding gaat door van 9u tot 13u in het Auditorium VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw, Dietsepoort 6 (naast het station). 

Lees meer...

Boekvoorstelling De Rode Antraciet: Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis

Op dinsdag 2 oktober lanceert De Rode Antraciet het boek 'Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis'. Tijdens deze lancering vertellen verschillende gastsprekers kort én krachtig over het belang van cultuur in de gevangenis.

Lees meer...

Onderzoek in de kijker

Elk schooljaar voeren studenten onderzoek naar educatie in detentie. Klasbak bundelt dit onderzoek op de website. De komende weken zetten de bakberichten het onderzoek in de kijker. 

Linde Tilley sprak met hulp- en dienstverleningsactoren over de organisatie van activiteiten in een transitiehuis. Uit haar interviews blijkt dat de kleinschaligheid enkele voordelen heeft ten opzichte van de grote gevangenissen. Zo zal de bekendheid en bereikbaarheid van de diensten vergroten. De actoren hopen in deze context  vraaggerichter te werken. De nabijheid tot de samenleving vinden de actoren een voordeel omdat het gedetineerden toelaat gemakkelijker diensten te contacteren buiten het transitiehuis. Dankzij de differentiatie kunnen de diensten een begeleiding op maat opstellen. Dat is moeilijker in de grote gevangenissen. 

Klik hier om de volledige thesis te lezen.