In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Infobrief ondersteuning lesgevers gedetineerden -- aanbod 2019-2020

In deze infobrief vind je informatie over de ondersteuning voor lesgevers aan gedetineerden. Deze ondersteuning is een samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo.

Waar er op ingezet wordt in het schooljaar 2019-2020:

netwerking tussen collega’s die in de gevangenis werken.

activeren van een uitwisselplatform voor materialen die in de gevangeniscontext bruikbaar zijn.

De infobrief voor lesgevers aan gedetineerden verschijnt vanaf nu op regelmatige basis. Hij verschijnt 3 à 4 keer volgend schooljaar, zo kan je doorklikken of inschrijven op wat jij relevant vindt. Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf 1/9/2019. 

 

Save the date!

save the date

Lees meer...

Vacature begeleid(st)er integrale trajecten jongvolwassenen

I.k.v. het driejarig project 'Back On Track' is men op zoek naar 6 voltijdse trajectbegeleiders voor de regio's West- en OostVlaanderen. Wil je graag jonge gevangenisverlaters en hun netwerk intensief begeleiden, dan kan je solliciteren via een gemotiveerd schrijven met CV voor 26/06/2019.

De volledige functiebeschrijving en procedure vind je hier.

 

Het nieuwe beleidsplan onderwijs aan gedetineerden 2020-2024 is er!

Het nieuwe beleidsplan onderwijs aan gedetineerden is er en ligt ter goedkeuring bij de Vlaamse Overheid.

Op 1 mei 2015 startte Vocvo met de verderzetting en uitbouw van de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Tot dan was deze opdracht toevertrouwd aan de consortia volwassenenonderwijs, waarvan de subsidiëring in 2015 volledig was afgebouwd.

Het nieuwe beleidsplan evalueert de afgelopen periode en blikt vooruit naar de toekomst met een concreet plan voor 2020-2024.

Bij deze een inkijk.

Lees meer...

Leefcoaches, krachtcoaches en coördinator gezocht voor het transitiehuis in Mechelen!

In september opent het eerste transitiehuis voor gedetineerden in Mechelen. Dat is een kleinschalige woonvoorziening van vijftien plaatsen waarbij bepaalde veroordeelden tegen het einde van hun detentieperiode de kans krijgen om het laatste deel van de detentie door te brengen. Het transitiehuis is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Stad Mechelen, Exodus Nederland en G4S Care. Er wordt sterk ingezet op een samenwerking met de Vlaamse gemeenschap, de FOD Justitie, het gevangeniswezen en de lokale organisaties. Doel in het transitiehuis is gedetineerden kracht- en herstelgericht te ondersteunen in hun re-integratie. Om hieraan actief bij te dragen worden er enthousiaste mensen gezocht voor de functie van leefcoach, krachtcoach en coördinator.

Voor meer info en om te solliciteren, klik op de betreffende functie.

Mediawijsheid anno 2019. Nog werk aan de winkel, zowel binnen als buiten de muren.

Eén van de vijf speerpunten waar Klasbak aandacht aan besteedt in het memorandum 2019, is de digitale inclusie van gedetineerden. Want digitale inclusie leidt tot sociale inclusie. De detentietijd zou voor velen het moment bij uitstek kunnen zijn om de digitale skills te verkennen en te werken aan mediawijsheid met het oog op re-integratie. De overheid zet reeds sterk in op digitale geletterdheid buiten de muren. Binnen de muren is dit niet het geval. Op deze manier ontzegt men de gedetineerden veel (leer)kansen en bemoeilijkt het de rehabilitatie en re-integratie die op hen wacht na de detentietijd. Maar ook wanneer we kijken naar welzijnsorganisaties buiten de muren, zien we dat de nodige uitdagingen wachten op het vlak van de integratie van mediawijsheid.

Lees meer...