In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Moderator en het Herstelfonds

Moderator vzw, Forum voor herstelrecht en bemiddeling, viert zijn 20-jarig bestaan. Bemiddeling biedt de mogelijkheid aan slachtoffer, dader en andere betrokkenen bij een misdrijf om met elkaar in dialoog te gaan in een vertrouwelijke sfeer. Zo streeft Moderator er naar een duurzame reactie op criminaliteit te bieden die meer inhoudt dan louter straffen. Het is tevens een moment waarop de dader actief verantwoordelijkheid kan opnemen voor het misdrijf.

Lees meer...

De Stichting Educatie achter buitenlandse tralies (Eabt)

De Stichting "Educatie achter buitenlandse tralies" (Eabt) is actief sinds 2004. Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt het Nederlandstalig afstandsonderwijs voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Reclassering Nederland voorziet binnen de begeleiding van deze gedetineerden de mogelijkheid om een verzoek tot studie bij Eabt in te dienen. Het studieaanbod van Eabt bestaat onder andere uit Nederlands, vreemde talen, voorbereidend beroepsgerichte opleidingen etc. Dit afstandsonderwijs wordt georganiseerd vanuit Nederland.

Lees meer...

Kinderbezoek in de gevangenis van Gent: een aantal reflecties

Afgelopen maand verscheen in FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, een bijdrage over het kinderbezoek in de gevangenis van Gent. Het kinderbezoek in Gent bestaat 20 jaar. Enkele onderzoekers reflecteren.

Lees meer...

Wervingsdag geboeid sporten - sportles aan gedetineerden 16/05

Sportwerk Vlaanderen, expert in de tewerkstelling van sportlesgevers en -ondersteuners, en De Rode Antraciet, aanbieder van sport en cultuur in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen, organiseren een wervingsdag voor sportbegeleiders die graag les zouden geven aan gedetineerden in de gevangenis.

Lees meer...

Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van gedetineerden en personeel in het Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede

In de laatste uitgave van FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, werd een artikel gepubliceerd over de ervaringen van personeel en gedetineerden op de boerderij in het PLC Ruiselede. Maar wat is nu de meerwaarde van dergelijke open inrichtingen met een minder klassieke aanpak?

Lees meer...

Over 'Mekaar zien en het belang van cultuur in de gevangenis'

In de meest recente editie van FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, verscheen een bijdrage over het belang van cultuur in de gevangenis. De Rode antraciet is sinds 2004 actief in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Door de jaren heen vergaarde ze expertise in het vertalen van het culturele aanbod in de vrije samenleving naar de gevangeniscontext.

Lees meer...