In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

ERASMUS + project '3D Jail: Printing the future'

De 28 lidstaten van de Europese Unie zijn samen goed voor 610 000 gedetineerden. Slechts 1 op 5 voert een job uit en amper 3% is tewerkgesteld door een extern bedrijf binnen - of buiten de gevangenismuren. Gebrek aan zinvolle invulling van detentie verhoogt het risico op recidive. Hier gaat het project '3D Jail: Printing the future' mee aan de slag.

Lees meer...

Rekenhof neemt met audit Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden onder de loep

Het Rekenhof dat alle beleidsdomeinen continue monitort, zal een audit voeren over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Lees meer...

Vlaamse partijen over het gevangeniswezen en het penitentiaire beleid

In de laatste uitgave van FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, werden naar aanleiding van de verkiezingen verschillende Vlaamse partijen bevraagd rond thema's als overbevolking in de gevangenis, geïnterneerden en alternatieve straffen. Met de Rescaled - Movement for small scaled detention conferentie van april te Brussel en de komst van het Transitiehuis project in Mechelen in het achterhoofd, brengt Klasbak beknopt het standpunt van partijen over kleinschalige detentievormen.

Lees meer...

PrisonCloud voor gedetineerden. Grenzen aan digitale normalisering?

In de laatste editie van Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, verscheen een publicatie over PrisonCloud. Het artikel kadert PrisonCloud als moderne variant voor uitwisseling van informatie en communicatie vanuit het normaliseringsprincipe. Grenzen en limieten voor normalisering van het leven achter de tralies worden toegelicht.

Lees meer...

Rescaled conference 10/04/2019

"The next big thing will be a lot of small things."

Op woensdag 10 april vond de eerste Europese conferentie rond kleinschalige vormen van detentie plaats. In wat volgt een kort verslag.

Lees meer...

Eerste 'transitiehuis' in Mechelen

Dit najaar gaat in het centrum van Mechelen een proefproject van start. 15 gedetineerden die hun straf bijna hebben uitgezeten, nemen er hun intrek in een eerste transitiehuis. Hier worden ze begeleid om hun kans op een geslaagde terugkeer in de maatschappij te vergroten.

Lees meer...