In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Oproep: lesgevers aan gedetineerden

Naar aanleiding van komend strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wil Vocvo de digitalisering van het volwassenenonderwijs buiten gevangenismuren en deze van het groepsaanbod volwassenenonderwijs in detentie vergelijken. Vocvo beoogt zo de digitaliseringskloof in kaart te brengen en verder te analyseren.

Lees meer...

Vocvo Memorandum 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 bracht het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) een memorandum met beleidsaanbevelingen uit. Vocvo is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijsaanbod in Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Lees meer...

Gegarandeerde dienstverlening voor gedetineerden

Op donderdag 14/03 werd in De Kamer een wet goedgekeurd ter bescherming van de minimale rechten van gedetineerden. Dankzij de wet wordt de minimale dienstverlening aan gedetineerden tijdens stakingen gewaarborgd. België werd hieromtrent al meerdere malen op de vingers getikt door het Europees comité voor Preventie van Foltering.

Lees meer...

Gevangenisbezoek Beveren 21 mei

Veelal hebben we als burger of ondernemer geen zicht op de omstandigheden waarin gedetineerden zich bevinden. Met oog op re-integratie is het nochtans van belang dat ook wij over de nodige kennis van hun situatie beschikken. Om de maatschappij te sensibiliseren roept Bond zonder Naam op om zelf eens een kijkje te nemen achter gevangenismuren. 

Lees meer...

Europese conferentie kleinschalige detentie op 10 april

Op 10 april organiseert De Huizen vzw in samenwerking met de FOD Justitie, de Vrije Universiteit Brussel en andere internationale partners een conferentie over kleinschalige vormen van detentie. Het doel is om een Europese beweging te starten. De conferentie gaat door aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Lees meer...

Conferentie over digitale technologie in gevangenissen

De 'International Corrections & Prisons Association' organiseert van 2 tot 4 april 2019 een conferentie over het gebruik van digitale technologie in gevangenissen. De conferentie gaat door in Lissabon. Je kan zelf een presentatie indienen tot 15 december.

Lees meer...