In de kijker

Vormingsaanbod WEVO staat online

Vanaf heden staat het vormingsaanbod van de WEVO online. Het aanbod met alle praktische informatie is te raadplegen op de website van het departement welzijn. Ook de inschrijvingen verlopen via deze website.

We publiceren daaroom geen jaarlijkse brochure meer op de Klasbak website maar informeren jullie via de bakberichten over updates of een nieuw aanbod.

Cultuursensitief werken voor medewerkers van de hulp- en dienstverlening

Op 11 december organiseren Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel een vorming rond cultuursensitief werken voor hulp- en dienstverleners in de gevangenis.

De gevangenispopulatie wordt met de jaren meer divers. Bijna de helft van de gedetineerden (44%) is van buitenlandse afkomst. In 2016 waren er meer dan 130 nationaliteiten opgesloten in de Belgische gevangenissen. De toenemende diversiteit daagt uit om cultuursensitief te werken. Deze opleiding bevordert cultuurgevoeligheid en leert je cultuur vanuit een dynamische en genuanceerd blik te benaderen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Het gevangeniswezen heeft een nieuwe directeur-generaal: Rudy Van De Voorde

Het gevangeniswezen heeft een nieuwe directeur-generaal, Rudy Van De Voorde. Rudy Van De Voorde is psychiatrisch verpleger en criminoloog van opleiding. Sinds 1992 werkt hij bij het ministerie van Justitie. Wij was onder andere gevangenisdirecteur in Sint-Gillis, Vorst en Dendermonde. Voor zijn aanstelling als directeur-generaal werkte hij op het kabinet van Koen Geens.

Tijdens de klasbak kick-off vorig jaar, gaf Rudy Van De Voorde zijn visie op educatie in detentie. Hij benadrukte de ondersteunende rol die het gevangeniswezen moet opnemen om educatie vorm te geven. Om dit te verwezelijken stelt hij en nieuwe jobinvulling voor van het personeel van het bewakingskader. Het uitwerken van dynamische relaties tussen bewakingspersoneel en gedetineerden staan daarbij centraal.

Voorstelling Strategisch Plan Geletterdheid 9 november

De acties en engagementen voor het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2014 zijn definitief uitgewerkt. Dat moet gevierd worden! Vrijdag 9 november worden de resultaten voorgesteld. Noteer deze datum alvast in jouw agenda. 

Lees meer...

EPEA conferentie van 12-16 juni 2019 in Dublin

De European Prison Education Association organiseert haar zeventiende conferentie. Deze gaat door in Dublin van 12 tot 16 juni 2019. Meer informatie volgt snel!

Onderzoek in de kijker

Elk schooljaar voeren studenten onderzoek naar educatie in detentie. Klasbak bundelt dit onderzoek op de website. De komende weken zetten de bakberichten het onderzoek in de kijker. 

Linde Tilley sprak met hulp- en dienstverleningsactoren over de organisatie van activiteiten in een transitiehuis. Uit haar interviews blijkt dat de kleinschaligheid enkele voordelen heeft ten opzichte van de grote gevangenissen. Zo zal de bekendheid en bereikbaarheid van de diensten vergroten. De actoren hopen in deze context  vraaggerichter te werken. De nabijheid tot de samenleving vinden de actoren een voordeel omdat het gedetineerden toelaat gemakkelijker diensten te contacteren buiten het transitiehuis. Dankzij de differentiatie kunnen de diensten een begeleiding op maat opstellen. Dat is moeilijker in de grote gevangenissen. 

Klik hier om de volledige thesis te lezen.