In de kijker

Klasbak goed doel voor Warmste Week 2018

Ook dit jaar neemt Klasbak deel aan de Warmste Week van Studio Brussel. Zin om een actie te organiseren voor Klasbak? Dat kan! Klik hier voor meer informatie of om jouw actie te registreren.

Conferentie over digitale technologie in gevangenissen

De 'International Corrections & Prisons Association' organiseert van 2 tot 4 april 2019 een conferentie over het gebruik van digitale technologie in gevangenissen. De conferentie gaat door in Lissabon. Je kan zelf een presentatie indienen tot 15 december.

Lees meer...

Vormingsaanbod WEVO staat online

Vanaf heden staat het vormingsaanbod van de WEVO online. Het aanbod met alle praktische informatie is te raadplegen op de website van het departement welzijn. Ook de inschrijvingen verlopen via deze website.

We publiceren daaroom geen jaarlijkse brochure meer op de Klasbak website maar informeren jullie via de bakberichten over updates of een nieuw aanbod.

Cultuursensitief werken voor medewerkers van de hulp- en dienstverlening

Op 11 december organiseren Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel een vorming rond cultuursensitief werken voor hulp- en dienstverleners in de gevangenis.

De gevangenispopulatie wordt met de jaren meer divers. Bijna de helft van de gedetineerden (44%) is van buitenlandse afkomst. In 2016 waren er meer dan 130 nationaliteiten opgesloten in de Belgische gevangenissen. De toenemende diversiteit daagt uit om cultuursensitief te werken. Deze opleiding bevordert cultuurgevoeligheid en leert je cultuur vanuit een dynamische en genuanceerd blik te benaderen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Onderzoek in de kijker

Elk schooljaar voeren studenten onderzoek naar educatie in detentie. Klasbak bundelt dit onderzoek op de website. De komende weken zetten de bakberichten het onderzoek in de kijker. 

Linde Tilley sprak met hulp- en dienstverleningsactoren over de organisatie van activiteiten in een transitiehuis. Uit haar interviews blijkt dat de kleinschaligheid enkele voordelen heeft ten opzichte van de grote gevangenissen. Zo zal de bekendheid en bereikbaarheid van de diensten vergroten. De actoren hopen in deze context  vraaggerichter te werken. De nabijheid tot de samenleving vinden de actoren een voordeel omdat het gedetineerden toelaat gemakkelijker diensten te contacteren buiten het transitiehuis. Dankzij de differentiatie kunnen de diensten een begeleiding op maat opstellen. Dat is moeilijker in de grote gevangenissen. 

Klik hier om de volledige thesis te lezen.