Klasbak, netwerk en expertisecentrum voor leren in detentie

Gedetineerden zijn een onmondige en een weinig zichtbare groep. Maar bijna elke gedetineerde komt ooit vrij. Daarom moet een gedetineerde vanaf dag 1 van de detentie de hulp en de mogelijkheden krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Leren is daarbij belangrijk want dit biedt gedetineerden handvatten om te groeien, zich te versterken en om uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving.

Klasbak is de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA). We zijn een netwerk en expertisecentrum voor personen en organsiaties die het leren van (ex-)gedetineerden ondersteunen. 

DIGITALISERING

Klasbak heeft de speerpunten waar het voor wil gaan, verzameld in een memorandum. Het komende jaar willen we ons richten op de digitale inclusie van gedetineerden. De wereld wordt meer en meer digitaal. Toegang tot internet lijkt evident en digitale vaardigheden worden essentieel. Buiten de muren zet de overheid volop in op digitale geletterdheid. Binnen de muren is een ander verhaal. Omdat digitale exclusie de leermogelijkheden beperkt en in de weg staat van een goede re-integratie en rehabilitatie na detentie, focussen we op digitale inclusie van gedetineerden.

In de kijker!

Pijlers

looks_two

Educatie gevangenis

looks_3

Voor studenten

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x